WSTECZ JAK DOJECHAĆ?

ADWOKAT

JUKON Kancelaria Prawna oferuje swoim klientom profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie problematyki związanej z obrotem prawnym – tak w kwestiach incydentalnych, jak i sprawach związanych ze zwykłym funkcjonowaniem osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.


JUKON Kancelaria Prawna oferuje doradztwo i opiniowanie, przygotowanie umów, pism procesowych, wniosków i środków odwoławczych, skarg kasacyjnych i konstytucyjnych.


JUKON Kancelaria Prawna zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, administracyjnych, prawa wykroczeń i karnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania wykonawczego, prowadzonych przed organami kontroli państwowej, organami administracji, organami ścigania, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.


JUKON Kancelaria Prawna gwarantuje indywidualne podejście do klienta i przejrzyste zasady współpracy.